طراحی و راه اندازی و بهسازی شبکه های کامپیوتری مبتنی بر سیستم های سیسکو و مایکروسافت به صورت بیسیم، مسی و فیبرنوری و …. در اسکیل های بزرگ و کوچک