مخابرات دریایی

تعمیر و نگهداری مخابرات دریایی و الکترونیک در سازمان بنادر و دریانوردی استان بوشهر و تجربه کار با سیستم های ناوبری و ارتباطی دریایی و خشکی دوربرد به همراه شبیه ساز ها و نقشه بردار های هوایی و ارتباطات بین قاره ای