بوشهر در جنوب غربی ایران، در حاشیه­ی خلیج فارس با آب و هوای عمدتاً گرم و خشک قرار دارد. استانی که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته و به دلیل موقعیت استراتژیک دریایی و اقتصادی­اش همواره مورد توجه حکومت­ها بوده است. ردپای
Read More

این روزها اینترنت بخشی جدایی­ ناپذیر از زندگی مردم است. هر کس با یک گوشی هوشمند در جیبش، جهانی را در کف دارد. گفته می­شود در دورافتاده­ترین روستاهای جهان، در مناطقی که هنوز آب آشامیدنی سالم ندارند، هر کس می­تواند با لمس
Read More